Termeni de utilizare

Acești Termeni de Utilizare sunt între Medtrum („Medtrum”, sau „noi”) și dumneavoastră sau orice altă persoană pentru a cărei utilizare și în numele căreia achiziționați un produs Medtrum sau utilizați un serviciu Medtrum („dvs.”, referitor la utilizarea de către dvs. (inclusiv orice acces la): site-ul web Medtrum disponibil la adresa www.medtrum.com și alte site-uri web pe care le operăm („site-urile noastre”); aplicațiile software pe care le punem la dispoziție pentru descărcare sau acces pe site-urile noastre web, în Apple® App Store sau în alte locații ale furnizorului de servicii mobile sau în alte locații pe care le indicăm („Aplicații”); și orice produse Medtrum („Produse Medtrum”).
Prin utilizarea (inclusiv accesarea) oricărui produs, site web sau aplicații Medtrum sau făcând clic pe „acceptă” pentru acești Termeni de Utilizare, sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare. Acești Termeni de Utilizare au fost actualizați ultima dată la 1 iulie 2017, înlocuindu-i pe cei anteriori. Medtrum poate modifica oricând acești Termeni de Utilizare. Vă rugăm să consultați Condițiile de utilizare, de obicei, atunci când utilizați produsele sau serviciile noastre.
DESPRE INFORMAȚIILE DE PE SITE-URILE SAU APLICAȚIILE NOASTRE
MEDTRUM NU OFERĂ SFATURI MEDICALE. ÎN CAZUL ÎN CARE CREDEȚI AVEŢI O URGENȚĂ MEDICALĂ, LUAŢI LEGĂTURA IMEDIAT CU MEDICUL SAU CU ALŢI PROFESIONIŞTI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII.
Anumite informații de pe site-uri și aplicații se referă la produse și servicii oferite de Medtrum, care sunt doar pentru cunoştinţele și informarea dvs. generale. Informațiile pe care le citiți pe site-uri și aplicații nu pot înlocui relația dintre un profesionist din domeniul sănătății (de exemplu, un medic) și un pacient. Medtrum nu practică medicina și nu oferă servicii sau sfaturi medicale, iar informațiile de pe Site-uri și Aplicații nu trebuie considerate sfaturi medicale. Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie întotdeauna să își exercite judecata și discreția în mod independent pentru diagnosticul și tratamentul pacientului.
DREPTURILE NOASTRE DE AUTOR ȘI MARCA
Materialele de pe Site-uri și Aplicații aparțin sau sunt licențiate către Medtrum. Materialele sunt protejate de legile drepturilor de autor. Există câteva reguli importante despre copierea acestor materiale. Puteți trimite prin e-mail, descărca sau imprima copii ale materialelor de pe Site-urile web și Aplicații, dar numai pentru utilizarea personală necomercială. Când trimiteți prin e-mail, descărcați sau tipăriți o copie a materialelor de pe Site-urile și Aplicațiile noastre, trebuie să includeți, de asemenea, toate drepturile de autor și alte notificări care se află în materiale. Medtrum deține, de asemenea, numele pe care le folosim pentru produsele și serviciile noastre de pe Site-uri și Aplicații, iar aceste nume sunt protejate de legile mărcilor comerciale. Un ® care urmează unui nume pe Siteurile și Aplicațiile noastre indică faptul că marca comercială a fost înregistrată în SUA, Europa sau în altă țară. Un ™ care urmează unui nume indică faptul că este o marcă comercială neînregistrată. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Pot exista reguli speciale pentru utilizarea materialelor furnizate în anumite părți ale Site-urilor și Aplicațiilor. Aceste reguli speciale vor fi postate în apropierea materialelor. Dacă utilizați materialele sau mărcile comerciale de pe Site-uri și Aplicații într-un mod care nu este permis în mod clar de acești Termeni de Utilizare, vă încălcați acordul cu Medtrum și este posibil să încălcaţi legea drepturilor de autor, a mărcilor comerciale și alte legi. În acest caz, Medtrum vă revocă automat permisiunea de a utiliza Site-urile și Aplicațiile. Titlul materialelor rămâne la Medtrum sau la autorii materialelor conținute pe Siteuri și Aplicații. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate.
LEGĂTURI LA SITE-URI ȘI APLICAȚII ȘI UTILIZAREA MĂRCILOR MEDTRUM
Prin prezenta vi se acordă o licență neexclusivă, limitată și revocabilă pentru a utiliza Site-urile și Aplicațiile. Medtrum își rezervă dreptul de a revoca în general această licență sau dreptul dvs. de a utiliza linkuri specifice, în orice moment. Dacă Medtrum revocă această licență, sunteți de acord să eliminați și să dezactivați imediat oricare dintre linkurile dvs. către site-uri și aplicații.
Sunteți de acord să nu prezentați linkul către Site-urile web și Aplicații în așa fel încât să fie asociate cu publicitatea sau să pară a fi o aprobare a oricărei organizații, produse sau servicii, sau în orice alt mod interzis sau incompatibil cu legile aplicabile.
Sunteți de acord că linkul către produsele și serviciile noastre nu va apărea pe un site web pe care o persoană rezonabilă îl poate considera obscen, defăimător, hărțuitor, extrem de ofensator sau rău intenționat. În nici un caz nu puteți „încadra” Site-urile și Aplicațiile sau orice parte din conținutul acestora sau să copiați porțiuni ale Site-urilor și Aplicațiilor pe un server.
Sunteți de acord să nu afișați sau să folosiți sigla sau marca comercială Medtrum în niciun fel fără permisiunea noastră prealabilă în scris.
FĂRĂ GARANȚII
ÎNTREG CONȚINUTUL DE PE SITE-URILE WEB ȘI DIN APLICAȚII VĂ ESTE FURNIZAT „CA ATARE”, „CONFORM DISPONIBILITĂŢII”. MEDTRUM RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, FIE EXPRESE, FIE IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE. MEDTRUM NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, CARACTERUL COMPLET, MONEDA SAU FIABILITATEA NICIUNUI CONȚINUT DISPONIBIL PRIN INTERMEDIUL SITEURILOR WEB ȘI AL APLICAȚIILOR. MEDTRUM NU FACE NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CĂ UTILIZAREA SITE-URILOR WEB ȘI A APLICAȚIILOR VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI. SUNTEȚI RESPONSABIL PENTRU LUAREA TUTUROR MĂSURILOR DE PRECAUȚIE NECESARE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ORICE CONȚINUT PE CARE ÎL PUTEȚI OBȚINE DE PE SITE-URI WEB ȘI APLICAȚII ESTE LIPSIT DE VIRUȘI ȘI DE ORICE ALT COD POTENȚIAL DISTRUCTIV.
LIMITARE A RĂSPUNDERII
SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICI MEDTRUM, NICI VREO PERSOANĂ SAU COMPANIE ASOCIATĂ CU MEDTRUM NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ REZULTATĂ DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DVS. DE A UTILIZA SITE-URILE WEB ȘI APLICAȚIILE SAU MATERIALELE DE PE SITE-URI ȘI APLICAȚII. ACEASTĂ PROTECȚIE ACOPERĂ CREANȚELE BAZATE PE GARANȚIE, CONTRACT, DELICT, RĂSPUNDERE STRICTĂ ȘI ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ. ACEASTĂ PROTECȚIE ACOPERĂ MEDTRUM, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII ȘI FURNIZORII SĂI MENȚIONAȚI PE SITE-URI ȘI APLICAȚII. ACEASTĂ PROTECȚIE ACOPERĂ TOATE PIERDERILE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, DE CONSECINŢĂ, EXEMPLARE ȘI PUNITIVE, VĂTĂMĂRI CORPORALE/MOARTE PE NEDREPT, PROFITURI PIERDUTE SAU DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA DATELOR SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII.
RĂSPUNDEREA TOTALĂ A COMPANIEI MEDTRUM, A DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR, AGENȚILOR, FURNIZORILOR, DACĂ EXISTĂ, PENTRU PIERDERI SAU DAUNE, SE LIMITEAZĂ LA VALOAREA DAUNELOR DVS. REALE. ESTE POSIBIL CA LIMITA RĂSPUNDERII SĂ NU FIE EFICIENTĂ ÎN UNELE JURISDICȚII SAU ȚĂRI. ÎN NICIUN CAZ MEDTRUM, DIRECTORII SĂI, ANGAJAȚII, AGENȚII SAU FURNIZORII NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. PENTRU ALTE PIERDERI SAU DAUNE DECÂT SUMA DESCRISĂ MAI SUS. TOATE CELELALTE DAUNE, DIRECTE SAU INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, DE CONSICINŢĂ, EXEMPLARE SAU PUNITIVE, CARE REZULTĂ DIN ORICE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB SAU A MATERIALELOR SUNT EXCLUSE CHIAR DACĂ MEDTRUM A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
ALTE REGULI DESPRE SITE-URI ȘI APLICAȚII
În plus față de regulile din acești Termeni de Utilizare și Politica de confidențialitate, puteți fi supus unor termeni suplimentari care se pot aplica atunci când accesați anumite servicii sau materiale din anumite zone în timpul utilizării Site-urilor web și a Aplicațiilor sau când urmați un link din Site-urile web sau din Aplicații. Vă rugăm să citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla cum protejăm și folosim informațiile pe care le colectăm prin intermediul Site-urilor și al Aplicațiilor. Obligațiile dvs. în temeiul acestei secțiuni și ale secțiunilor denumite „Fără garanții” și „Limitarea Răspunderii” vor supraviețui încetării acestor Termeni de Utilizare. În cazul în care orice dispoziție a acestor Termeni de utilizare este considerată invalidă de către orice instanță cu jurisdicție competentă, invaliditatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții ale acestor Termeni de utilizare, care vor rămâne în vigoare și vor produce efecte. Nicio renunțare la oricare dintre acești Termeni de utilizare nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau condiție sau la oricare alt termen sau condiție. Dacă încălcați acești Termeni de Utilizare sau Politica de confidențialitate într-un mod care cauzează prejudicii altora, sunteți de acord să protejaţi Medtrum pentru orice răspundere pentru un astfel de prejudiciu.
ÎNTREBĂRI, MENŢIUNI ȘI NOTIFICĂRI
Medtrum vă poate trimite o notificare prin poștă electronică printr-o notificare generală pe Site-urile și Aplicațiile noastre. Puteți trimite o notificare către Medtrum la adresa de e-mail de mai jos. info@medtrum.com
 

Termeni de utilizare

monitorizarea glicemiei

sistem de monitorizare a glicemiei

diabet

sistem de monitorizare a glicemiei chisinau

sistem de monitorizare a glicemiei moldova

medtrum a7+

senzor glicemie

,monitorizarea glicemiei, sistem de monitorizare a glicemiei, diabet, sistem de monitorizare a glicemiei chisinau, sistem de monitorizare a glicemiei moldova, medtrum a7+, senzor glicemie

Termeni de utilizare Tehnologii inteligente în diabet

Medtrum A7+CGM: sensori glicemici și transmițătoare de date pentru copii și adulți

Monitorizare Continuă a glicemiei cu acuratețe înaltă

Misiunea IDiab

md este de a dezvolta și comercializa produse inovatoare pentru a îmbunătăți viața persoanelor cu diabet care utilizează insulină, cu scopul de a simplifica controlul diabetului

Oferim cele mai inovative sisteme CGM: sensori glicemici și transmițătoare de date pentru copii și adulți

Oferta noastră de produse este dinamică, la moment oferind soluții de gestionare a diabetului pentru persoanele cu diabet de tip 1 și 2, gravide cu diabet gestațional, persoane în grupul de risc crescut de diabet

Sistemul de Monitorizare Continuă a Glicemiei Medtrum A7+ Senzor Glicemic Transmițător Dispozitiv inteligent Aplicații: Easy Sense, Easy Follow, Easy View Medtrum A7+ CGM, cel mai subțire, cel mai precis și accesibil sistem de monitorizare continuă a glicemiei continue

Este format dintr-un Sensor atașat la corpul pacientului, Transmițător de date și Aplicații pentru dispozitivul inteligent

Sistemul este ușor de utilizat, ușor de învățat și ușor de partajat

Avantaje Metodă continuă de monitorizare a glicemiei: nu se ratează niciun eveniment de hipo sau hiper glicemie, chiar și în timpul somnului; Datele despre nivelul glicemiei sunt generate automat și continuu, la fiecare 2 minute; Nu este nevoie să memorizezi sau să notezi: ai statistica și istoricul despre trendul glicemiei la un singur click; Date stocate automat și în siguranță: istoric date pentru o perioadă de 2 ani; Cei dragi și doctorul au acces la datele pacientului în regim real: claritate și viziune amplă pentru tratament; Diabetul devine un stil de viață mai disciplinat, mai simplu de urmărit indicatorii și de prevenit consecințele; Tehnologia combinată cu serviciile de sănătate: stocare date și acces în regim real pentru medici și îngrijitori pentru un control simplificat al diabetului

Studiile clinice demonstrează că utiliz

Termeni de utilizare Tehnologii inteligente în diabet. Medtrum A7+CGM: sensori glicemici și transmițătoare de date pentru copii și adulți. Monitorizare Continuă a glicemiei cu acuratețe înaltă. Misiunea IDiab.md este de a dezvolta și comercializa produse inovatoare pentru a îmbunătăți viața persoanelor cu diabet care utilizează insulină, cu scopul de a simplifica controlul diabetului. Oferim cele mai inovative sisteme CGM: sensori glicemici și transmițătoare de date pentru copii și adulți. Oferta noastră de produse este dinamică, la moment oferind soluții de gestionare a diabetului pentru persoanele cu diabet de tip 1 și 2, gravide cu diabet gestațional, persoane în grupul de risc crescut de diabet. Sistemul de Monitorizare Continuă a Glicemiei Medtrum A7+ Senzor Glicemic Transmițător Dispozitiv inteligent Aplicații: Easy Sense, Easy Follow, Easy View Medtrum A7+ CGM, cel mai subțire, cel mai precis și accesibil sistem de monitorizare continuă a glicemiei continue. Este format dintr-un Sensor atașat la corpul pacientului, Transmițător de date și Aplicații pentru dispozitivul inteligent. Sistemul este ușor de utilizat, ușor de învățat și ușor de partajat. Avantaje Metodă continuă de monitorizare a glicemiei: nu se ratează niciun eveniment de hipo sau hiper glicemie, chiar și în timpul somnului; Datele despre nivelul glicemiei sunt generate automat și continuu, la fiecare 2 minute; Nu este nevoie să memorizezi sau să notezi: ai statistica și istoricul despre trendul glicemiei la un singur click; Date stocate automat și în siguranță: istoric date pentru o perioadă de 2 ani; Cei dragi și doctorul au acces la datele pacientului în regim real: claritate și viziune amplă pentru tratament; Diabetul devine un stil de viață mai disciplinat, mai simplu de urmărit indicatorii și de prevenit consecințele; Tehnologia combinată cu serviciile de sănătate: stocare date și acces în regim real pentru medici și îngrijitori pentru un control simplificat al diabetului. Studiile clinice demonstrează că utiliz

loading ...